GOVERNING BODIES

Management Board:

President of the Management Board: Dominika Łuczaj
Vice-President of the Management Board: Julian Maj
Vice-President of the Management Board: Jacek Szczepaniak

Supervisory Board:

Chairperson of the Supervisory Board: Mariusz Łapiński
Vice-Chairperson of the Supervisory Board: Marek Januszczyk
Member of the Supervisory Board : Mariusz Figurski
Member of the Supervisory Board : Tomasz Jastrzębski
Member of the Supervisory Board : Krystyna Młynarczyk

Organy Spółki

Zarząd:

Prezes Zarządu: Dominika Łuczaj
Wiceprezes Zarządu: Julian Maj
Wiceprezes Zarządu: Jacek Szczepaniak

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący RN: Mariusz Łapiński
Wice Przewodniczący RN: Marek Januszczyk
Członek RN: Mariusz Figurski
Członek RN: Tomasz Jastrzębski
Członek RN: Krystyna Młynarczyk